دانلود موزیک انتظار تلفن

دانلود موزیک انتظار تلفن یکی مضماین و احتیاجات برای یک تلفن است . حال اگر موزیک انتظار بسیار ملایم باشد میتواند تاثیر خوبی برای اماده سازی ذهن مشتری شما داشته باشد . به فرض مثال اگر مشتری شما تماس بگیرید و پش خط تلفن منتظر باشد ، زمانی که موزیک انتظار برایشان پخش میشود بی حوصله نشده و در ضمن میتواند ذهن آماده تری برای دریافت اطلاعات از سوی شما داشته باشد .

دانلود موزیک انتظار تلفن

ادامه‌ی خواندن

نمونه متن تلفن گویا

با توجه به پیشرفت در مرکز تماس ها گوناگون ، ضبط منشی تلفنی بسیار زیادی هم در حال انجام شده است . اما گاهی اوقات با یک نمونه متن تلفن گویا نادرست از حالت حرفه ای خارج شده و بصورت نامنظمی شکل میگیرید . ای ویپ در ادامه چندین متن پیشفرض برای ضبط منشی تلفنی در اختیار کاربران خود قرار میدهد .

نمونه متن تلفن گویا

ادامه‌ی خواندن

ضبط صدا برای تلفن گویا

ضبط صدا برای تلفن گویا بصورت حرفه ای در ای ویپ صورت میگیرد . اما در ای ویپ در اینده نزدیک به صورت عمومی صداهای که میتواند بصورت عمومی قرار بگیرد را بارگذاری خواهیم کرد .

studio

ادامه‌ی خواندن

دانلود صدای تلفن گویا

دانلود صدای تلفن گویا بصورت رایگان به سختی میتوان پیدا کرد . اما در ای ویپ در اینده نزدیک به صورت عمومی صداهای که میتواند بصورت عمومی قرار بگیرد را بارگذاری خواهیم کرد .

studio

ادامه‌ی خواندن