تلفن ویپ چیست؟

برقراری ارتباط تلفنی از طریق اینترنت یک تعریف ساده برای تلفن ویپ (VoIP phone) میباشد. مکالمات از طریق اینترنت ک یک شبکه دیتا است منتقل میشود که آن را IP تلفنی نیز مینامند.در گذشته برای برقرای ارتباطات تلفنی مخصوصا برای ارتباطاتی که در فاصله های بسیار دوری بودند هزینه های زیادی باید میپرداختیم. امروزه با پیشرفت تکنواوژی ارتباطات بسیار آسان و کم هزینه شده است. در ادمه به مبحث تلفن ویپ چیست؟ بیشتر می پردازیم.

ادامه‌ی خواندن